Wat houdt een training weerbaarheid in?

In weerbaarheidstrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. De deelnemers leren gebruik te maken van fysieke, verbale en mentale technieken en methodieken om op te komen voor zichzelf, te oefenen met vechtlust in confronterende situaties en het stroomlijnen van emoties.

Elementen van een weerbaarheidstraining zijn:
  • praten
  • confrontatietechnieken of de-escalatie
  • houding en uitstraling
  • vluchten of weggaan uit de situatie
  • hulp vragen (en bieden)
  • fysieke zelfverdediging

 

Training weerbaarheid

Het kenmerkende van weerbaarheidstrainingen is juist de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen. Juist deze combinatie blijkt effectief in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag. De fysieke oefeningen in weerbaarheidtrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en versterken, verlamming van machteloosheid te bestrijden, ja- en nee-gevoelens te kunnen laten zien en kwetsbare plekken van een tegenstander te kunnen herkennen. Er is aandacht voor ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal.

Tot slot, in weerbaarheidstrainingen gebruikte methodieken komen uit trainingen sociale vaardigheid, assertiviteitstrainingen, hulpverlening, agressiebeheersing en vechtsporten. De oefeningen en methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met weerbaarheid als uitgangspunt. Je kunt werken aan bijvoorbeeld het verminderen van angst op straat, preventie van seksuele intimidatie, racisme, huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

In de trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de cursisten. Naast sekse en leeftijd kunnen bijvoorbeeld ook etnisch-culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van belang zijn. Deze zijn van invloed op de manier waarop een kind of volwassene denkt, voelt en handelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid.

Wij maken veelal gebruik van de praktijk. We zoeken situaties op die in het dagelijks leven zorgen voor een mindere weerbaarheid bij uw kind. Wij werken samen met uw kind aan zelfvertrouwen, het hebben van een mening, zelfbeeld, het op een juiste manier verwoorden van gedrag wat voor het kind onacceptabel lijkt, we letten vooral ook op uitstraling en het delen van emoties.

U kunt altijd aangeven aan ons wat voor uw kind belangrijk is om te leren en dan nemen wij dat mee in onze training.

Voor meer informatie neem contact op met ons.

Kosten:

80,- per dagdeel De training in totaliteit bedraagt 6 dagdelen in totaal 480,-

  • Maandagochtend van 10.00-13.00
  • Dinsdagmiddag van 15.00 tot 18.00
  • Vrijdagmiddag van 14.00-17.00

U kunt zelf aangeven welke dag en tijdstip u het beste uitkomt, uw kind blijft wel op de desbetreffende dag dan ingepland. Wisselen of inhalen van de lessen is niet mogelijk.

Call Now
Directions